Síndrome de Brugada i Mort Subtada

Síndrome de Brugada i Mort Subtada

A Espanya es produeixen 30.000 casos de mort sobtada cada any, i diversos milions a tot el món. En el 80 % dels casos es produeix en persones majors de 35 anys amb alguna patologia cardíaca prèvia i la causa principal és la cardiopatia isquèmica, ocasionada per l’obstrucció de les artèries coronàries. Obesitat, hipercolesterolèmia, diabetis, hipertensió arterial, tabaquisme i sedentarisme són els principals factors de risc d'aquesta afectació letal.

Afortunadament, la investigació en aquestes malalties ha permès descobrir centenars de gens associats a la mort sobtada i s’estan obtenint grans avenços en el diagnòstic i en la prevenció.

Existeix un trastorn genètic que produeix la mort sobtada, anomenat Síndrome de Brugada. Presenten un electrocardiograma totalment normal o dibuixen un patró molt difícil d’interpretar pels especialistes que no tinguin un alt grau de coneixement d’aquesta síndrome. El síndrome de Brugada és una enfermetat associada a la mort sobtada. Però un cop diagnosticada, controlar-la és relativament senzill. Aquesta enfermetat té una important càrrega genética. Es recomana examinar tots els membres d'una família que hagin tingut algun afectat per mort sobtada.

Aquesta malaltia és la responsable d’entre el 4 % i el 12 % de les morts sobtades inesperades que ocorren al món. La síndrome sol manifestar-se a l’edat adulta, als 40 anys de mitjana, però s’han vist casos en infants de 2 anys i en homes de 74.

Si vols saber més sobre la síndrome de Brugada, visita'ns a la Brugada Foundation.

donar ara